بانک

قیمت :
150,000 ریال
عنوان :
بانک
موضوع :
آموزش اصطلاحات بانکی
فایل :
شامل فایل pdf و فایل های صوتی آموزشی
زمان فایل صوتی :
۴۰ دقیقه
تعداد صفحات :
۱۰ صفحه
دسته: