درس 12 مکالمه انگلیسی

قیمت :
50,000 ریال
عنوان :
درس 12 مکالمه انگلیسی
موضوع :
آموزش تلفظ آمریکایی از صفر صفر با کتاب 620 جمله
فایل :
شامل فایل pdf و فایل های تصویری آموزشی
زمان فایل صوتی :
10 دقیقه
تعداد صفحات :
2 صفحه
دسته: