درس 5 و 6 مکالمه انگلیسی

قیمت :
50,000 ریال
عنوان :
درس 5 و 6 مکالمه انگلیسی
موضوع :
آموزش تلفظ آمریکایی از صفر صفر با کتاب 620 جمله
فایل :
شامل فایل pdf و فایل های صوتی آموزشی
زمان فایل صوتی :
۱۹ دقیقه
تعداد صفحات :
۷ صفحه
دسته: