فرودگاه

قیمت :
150,000 ریال
عنوان :
فرودگاه
موضوع :
آموزش اصطلاحات کاربردی در فرودگاه
فایل :
شامل فایل pdf و فایل های صوتی آموزشی
زمان فایل صوتی :
80 دقیقه
تعداد صفحات :
16 صفحه
دسته: