نمونه درس اول مجموعه سوپر ست

ریال

دسته:

توضیحات

دوره ي سوپر ست ٦٢٠ جمله چه دوره ايست؟
در اين دوره روي تك تك جملات و واژگان جملات ٦٢٠ جمله به صورت كاملاً تحليلي و جامع خواهيم پرداخت
در دوره ي سوپر ست ؛ ٣ كتاب اول پك عمو يام يام خيلي دقيق ، مكالمه اي ، گرامري و اصطلاحات مربوط به جملات موشكافانه خواهيم پرداخت. اين دوره ٦٢ جلسه خواهد بود و در حالي كه تمركز روي ٣ كتاب اول پك عمو يام يام خواهد شد اما نگاه خيلي عميقي به مكالمه ي آيلتس و روزمره خواهيم پرداخت
واقعاً ميتونم بگم سنگ تمام خواهم گذاشت و شما با اتمام رساندن اين دوره ي فشرده و شيرين مسلط به صحبت كردن خواهيد شد ؛ مسائل فرودگاه ، سفر ، خريد ، فوتبال ، ازدواج و خيلي ديگر از موضوع هاي پركاربرد روزمره تسلط پيدا خواهيد كرد